Virkesmätning
Skador och fel
Sortiment
Aptering
Kalkyler
Definitioner
Övningar
Länkar
Site search Web search

powered by FreeFind

APTERING och VIRKESMÄTNING

Aptering kallas den uppdelning av en trädstam som sker ute i skogen i samband med avverkning. Stammen delas i de säljbara sortiment som ger största ekonomiska utbyte av trädet. Exempel på vanliga sortiment är timmer, sågkubb och massaved.

Virkesmätning sker normalt efter transport till förädlingsindustri. Där mäts stockarnas volym och får en kvalitetsklass. Detta arbete utförs vanligen av mätare från en opartisk organisation som står mellan säljare och köpare.

För att kunna utföra en ekonomisk aptering krävs stor kunskap om hur inmätningen går till. Man måste också känna till de skador och fel på rundvirke som ger lägre klassning och därmed ett lägre pris. Därför hänger aptering och virkesmätning nära samman.

I den här presentationen finns också en del länkar ut på det öppna Internet som ger fördjupad information om avsnittet. Länkar kan utgå både från text och bilder. Webbplatsen är gjord för skärmupplösning 800x600punkter. På informationssidan om webbplatsens design kan du lära dig strukturen och hur man förflyttar sig mellan olika avsnitt.

 Normalt ser du att det är en länk genom att texten har blå färg. Små bilder s k tumnaglar är oftast länkar till en större bild. Musmarkören ändrar också utseende och i statusfältet visas adressen när du pekar på en länk. 
Uppdateringar

Copyright: Slöjd&Data / Sven-Allan Törnqvist 2006-08-28