Till startsidan Övningsuppgifter

Övningsuppgifterna är kalkylmodeller som fungerar tillsammans med kalkylprogrammet Excel. De består av olika typer av frågeställningar och beräkningar.
Alternativfrågorna kan antingen skrivas ut och besvaras på papper eller besvaras direkt i kalkylprogrammet. Eftersom de är självrättande i kalkylmodellen kan man i programmet fuska och prova sig fram till rätt svar.
Behandlingsövningarna utförs i kalkylmodellen. Man kan ställa in hjälp i tre steg: 0) Endast antal rätt visas när alla stockar klassats. 1) Rätt eller fel vid varje stock ger möjlighet att prova sig fram. 2) Hjälptext visas som ledning vid varje stock.
Kalkylering består av olika typer av uppgifter som finns i på särskilda blad i kalkylmodellerna.

Alternativfrågor    
Barrtimmer 1 Barrtimmer 2 Barrtimmer 3
Massaved 1   Stamvariabler
Behandling    
Barrtimmer A Barrtimmer B  
Kalkylering    
Stockvariabler    
     

Till startsidan