Till startsidan Aptering och Virkesmätning

 

Uppdateringar

Följande uppdateringar har gjorts

Datum Rubrik Fil
2006-08-28 Massaved sortiment/massaved11
  Övning, massaved 1 ovningar/sortiment/massaved1
2008-01-01 Ny klassning av sågtimmer VMR 1-07 De flesta filer som berörs av de ny bestämmelserna är nu uppdaterade. Det som återstår är sådant som har med prislistor att göra och delvis kubb och klentimmer.