Till Slöjd & Datas startsida

Fakturering

Presentation av kalkylmodeller

Fakturering

Tillbaka...

 

Arbetsboken innehåller en mall för utskrift av fakturor på vanligt papper i A4-format. Uppgifter hämtas från kundregister och produktregister där varje post har ett nummer. Kundens namn och adress samt referens kommer upp i mallen när man skriver in ett kundnummer. På samma sätt skriver man ett produktnummer och får fram namn och pris. Modellen hanterar tre olika momssatser, samt momsbefriade varor. 

Registerbladen kan även användas för andra sammanställningar som utskrift av prislistor och säljbrev. För den som inte skriver ut så många fakturor och inte har behov av automatisk uppdatering av bokföringen så är den här modellen en väl fungerande lösning för fakturering och registrering av kunder och produkter.

Kontakta Slöjd & Data
E-post:slojd.data@slojd-data.se
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95

Hämta hem och prova

Demofaktura 
(demofaktura.xls, 156 kb)

Faktura 
(faktura.xls, 292 kb)

Med Internet Explorer
högerklicka på länken och välj Spara mål som... i menyn som visas. Välj den mapp där du vill spara filen.

Till början på sidan     Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data