Till Aptering och Virkesmätning

 
Variabler
Sortimentsval
Instruktion
Aptera tall
Aptera gran
Skördarapt

 

Aptering

Den skogliga betydelsen av begreppet aptering är: "Uppdelning av en trädstam i sortiment". Syftet med att lägga ned tid på aptering är att få ut ett så högt ekonomiskt värde som möjligt från varje enskild stam  vid avverkning. Detta uppnås genom att bestämma kapställen utifrån de priser och kvalitetskrav som gäller för de sortiment som är säljbara och aktuella att ta fram.

En riktigt utförd aptering har stor betydelse för virkesvärdet. Genom att aptera felaktigt kan en del av det värde som byggts upp under beståndets omloppstid gå förlorat. Varje träd har ett teoretiskt optimalt värde som bestäms av säsongens prisnivå, trädslag, antal sortiment man kan välja mellan, kvalitetsklasser, dimensioner, avsmalning mm. Det maximala värdet är aldrig möjligt att uppnå vid praktisk aptering men man bör eftersträva att komma så nära som möjligt. Verkligt apteringsutfall i förhållande till det maximala kallas för apteringsgrad och anges i procent. Räkna gärna på vad det gör i kronor om apteringsgraden kan ökas några procent.