Till Aptering och Virkesmätning

 
Volymer
Prisräkning
Omräkningstal
Aptkalkyler
Övningar
 

 

Beräkningar och kalkyler

Eftersom det används flera olika metoder för att bestämma volymen på virke så blir priserna i kr inte direkt jämförbara. Därför blir det snabbt aktuellt med olika räkneoperationer för att kunna jämföra och bestämma vad som är ekonomiskt fördelaktigt. I skördaren gör apteringsdatorn ett gott arbete med att hålla reda på alla variabler. En vanlig kontorsdator är också ett bra verktyg för kalkyler och för att lära sig hur de olika variablerna hör ihop.

Innan du studerar materialet under länkarna på den här sidan bör du känna till de olika sätten att mäta volymen på en stock, och vilka handelsmått som används.

Ändytor på grantimmer