Detta är Slöjd & Data

Produktlista

Beställningsarbeten

Träinformation

Klicka för större bild

Klicka för större bild

Datautbildning

Distansutbildning

Kalkylmodeller till Excel

Kalkylmodeller för skog

Skoglig utbildning

Websidor

Till Slöjd & Datas Startsida

är ett enmansföretag som registrerades 1988 med syfte att bedriva tillverkning och försäljning av träslöjdsalster, samt utveckla datorprogram för skogliga beräkningar. Verksamheten har fortgått sedan dess med varierande intensitet beroende av företagsledarens engagemang som skogslärare på Helgesboskolan. När skolans huvudman 2012 beslutade sig för att minska verksamheten ökade möjligheten att ägna mig åt företaget.

Företagets affärsidé är att erbjuda småskaliga och okonventionella lösningar för en rad olika behov. Inte minst inom datautbildning har företagets annorlunda övningsmaterial för ordbehandling med Word och kalkylering med Excel vunnit stor uppskattning.

Jag som står för verksamheten heter Sven-Allan Törnqvist. Kontakta gärna mig (säkrast via e-post) om något på mina informationssidor väcker ditt intresse eller kan fylla något av dina behov.

Adress: Alebo 305, 570 76 Ruda
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95
E-post:
slojd.data@slojd-data.se

 

 Webbproduktion: Slöjd & Data