Till Slöjd & Datas startsida Kalkylmodeller
för skogliga beräkningar
 

Datautbildning

Distansutbildning

Kalkylmodeller till Excel

Kalkylmodeller för skog

 

 

Excel klarar de flesta skogliga beräkningar

Slöjd & Data har tagit fram några paket med kalkylmodeller för olika typer av skogliga beräkningar. Kalkylmodeller till Excel kan i många fall ersätta dyra specialprogram och konstrueras för att utföra  beräkningssteg som saknas i nuvarande program på marknaden. Kalkylmodeller för skogliga beräkningar är i första hand anpassade för det mindre skogsbruksföretaget där brukaren har dator med Excel men saknar programvaror.

Till varje kalkylmodell finns en utförlig dokumentation med handledning och i vissa fall utbildningsmaterial.

Det finns fyra paket med olika kalkylmodeller, vars innehåll presenteras under länkarna nedan. Kalkylmodellerna är gratis och de mindre modellerna kan hämtas direkt från webbplatsen. Alla modellpaketen kan beställas på CD tillsammans med handledningar i Word eller pdf-format mot en leveransavgift á 100 kr +moms.

Kontakta Slöjd & Data
E-post:slojd.data@slojd-data.se 
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95 

Beskrivning av kalkylmodeller

Apteringshjälpmedel

Ekonomiska kalkyler

Skogsbruksplanering

Skogsuppskattning

Till början på sidan   Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data