Till Slöjd & Datas startsida Distansutbildning

 

Datautbildning

Distansutbildning

Kalkylmodeller till Excel

Kalkylmodeller för skog

Skoglig utbildning

 

Vad är distansutbildning?

Distansutbildning är enligt vår definition en utbildning där handledare och kursdeltagare är åtskilda i tid och rum. Kommunikationen sker med de tekniska hjälpmedel som står till buds som telefon, e-post, vanlig post osv. Som distanselev kan du befinna dig var som helst och ändå få hjälp av din handledare, samt hålla kontakt med dina kurskamrater.

Varför distansutbildning?

Fördelen med distansutbildning jämfört med vanliga kurser i klassrum är att du kan studera under den tid du har till förfogande och i egen takt. Du kanske får utnyttja tid till studier på arbetsplatsen vid produktionsstopp och tillfällig nedgång eller vill använda din fritid till att förkovra dig. Det kanske inte finns någon passande utbildning på hemorten och du har svårt för att utbilda dig på annan ort. Det kan finnas flera orsaker till att distansutbildning är det bästa och kanske enda alternativet för dig.

Vilka kurser finns och vad betalar jag för?

Hittills finns kurserna i högerkolumnen vars innehåll presenteras under länkarna. Där finns också möjlighet att hämta lektionerna. 

I kurserna ingår självstudiematerial i form av skriven handledning, övningar, kontrollfrågor och framförallt tillgång till handledare i 6 månader från start. Under tiden kursen pågår görs utbildningskontroller och prov som bekräftar att du uppfattat innehållet på rätt sätt. Efter kursen får du ett kursintyg som bevis på att du tillägnat dig ny kunskap.

Vad krävs för att bli distanselev?

Liksom vid all distansutbildning krävs av dig som elev att du har förmåga att planera dina studier självständigt, kan sätta upp egna etappmål, kan hoppa förbi ett "olösligt" problem tills handledarens hjälp hinner fram och i övrigt kan arbeta disciplinerat och målinriktat. Framgångsrika distansstudier kräver mer initiativförmåga av eleven än traditionell undervisning.

Teknisk utrustning som krävs är en dator med aktuella program installerade. Du bör ha en personlig e-postadress och kunna hålla kontakt med handledare och kurskamrater via telefon.

Varför inte bara köpa en lärobok och studera själv?

Slöjd & Datas distansutbildning bygger på kommunikation åt flera håll och ett virtuellt klassrum. Du sitter inte ensam med din kursbok och dina frågor utan har möjlighet att kommunicera med din handledare och dina kurskamrater. Så snart du fastnar på en uppgift eller vill ha svar på någon fråga är det bara att skicka e-post eller lyfta telefonluren till din handledare.

Vid distansutbildning är ditt kursmaterial kompletterat med en studiehandledning som strukturerar materialet och pekar på viktiga och typiska saker inom ämnet. Distansutbildning som metod tillvaratar de fördelar som individuella studier medför, samtidigt som fördelarna med att studera i grupp delvis finns kvar.

Kontakta Slöjd & Data
E-post:slojd.data@slojd-data.se 
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95 

 

Distanskurser

Word 2003/2010

Excel 2003/2010

Works 4.5/9.0

Användning av Skogliga kalkylmodeller

 

Till början på sidan   Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data