Till Slöjd & Datas startsida Datautbildning

 

Datautbildning

Distansutbildning

Kalkylmodeller till Excel

Kalkylmodeller för skog

Skoglig utbildning

 

Ett bra sätt att lära sig använda datorprogram

I Slöjd & Data:s utbildningsmaterial för vanliga datorprogram har den traditionella kursboken ersatts av övningsdokument som öppnas direkt i det program som utbildningen avser. Den studerande läser sedan alla instruktioner och hjälptexter direkt på bildskärmen, samtidigt som tillhörande praktiska övningsmoment utförs. Vill kursdeltagaren hellre läsa instruktionerna från papper så går det bra att skriva ut dokumenten.

Stor vikt läggs vid att arbeta med övningsmaterial som i sig självt innehåller aktuell information. Kursavsnitt i ordbehandling är t ex inga skrivmaskinskurser där du som elev sitter och skriver in en massa ovidkommande text, utan går ut på att du skall lära dig att använda programmens möjligheter. Den text som du arbetar med innehåller samtidigt hjälp eller annan information om programmet.

Utbildningsmaterialet har använts med gott resultat både i gymnasieskolan och annan datautbildning. De flesta tycker att det är lättare att följa instruktioner på bildskärmen än att läsa i en bok bredvid. När handledaren har tittat på övningarna och vid behov kommenterat kan de skrivas ut och sparas i en kurspärm. På det viset växer kursdokumentationen fram under kursens gång. 

Följande kurser finns och dess innehåll presenteras under länkarna. Övningarna kan numera hämtas på webbplatsen och får användas kostnadsfritt.

Utbildningsmaterialet ligger också till grund för distanskurser som beskrivs på annan plats. Om du behöver övningar för äldre versioner av Word och Excel så finns det också.

Kontakta Slöjd & Data
E-post:slojd.data@slojd-data.se 
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95 

Övningar till program

Microsoft Word

Microsoft Excel

Works 4.5

Wordpad

Skogliga kalkylmodeller

 

Till början på sidan   Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data