Välkommen till Slöjd & Data

Slöjdsidan

Självvattnande
blomlådor och amplar 
i flera utföranden

Datasidan

Produktlista

Beställningsarbeten

Konst och Hantverksrunda
i Högsbybygden


 

Besök Slöjdverkstaden  i Alebo
Normalt öppet må-lör 11.00-16.00 men ring innan du åker, det är inte säkert jag kan vara där alla dagar.

Övningsdokument till Word 2000, Works 4.5 och Wordpad

Kalkylmodell för skogliga beräkningar

Utbildningsmaterial i virkesmätning - aptering

 

Datautbildning

Distansutbildning

Kalkylmodeller till Excel

Kalkylmodeller för skog

Digidel

Windows

Var finns  

 

Adress: Alebo 305, 570 76 RUDA
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95
E-post: slojd.data@slojd-data.se
 
 

   Vad är 

Webbproduktion: Slöjd & Data