Till Slöjd & Datas startsida

Skogsbruksplanering

Presentation av kalkylmodeller

Apteringshjälpmedel
Ekonomiska kalkyler
Skogsbruksplanering
Skogsuppskattning

Tillbaka...

 

Paketet med skogsbruksplan innehåller en registermall för inskrivning av uppskattade beståndsdata. I mallen ligger de beräkningar som krävs för de vanligen förekommande sammandragen, samt en enklare tillväxtberäkning. Många anser att det skogsbruksregister som man åstadkommer med den här mallen är fullt tillräckligt för en mindre fastighet. Bland fördelarna finns enkelheten att uppdatera och att man alltid har ett aktuellt register. I paketet finns även en demoplan med redan inskrivna värden som kan användas för träning. Det finns även modeller för upp till 200 och 300 avdelningar.

Kontakta Slöjd & Data
E-post:slojd.data@slojd-data.se
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95

Hämta hem kalkylmodell:

Demoplan (409kb)

Sb-plan 100avd (326kb) 

Med Internet Explorer
högerklicka på länken och välj Spara mål som... i menyn som visas. Välj den mapp där du vill spara filen.

Till början på sidan     Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data