Till Slöjd & Datas startsida

Apteringshjälpmedel

Presentation av kalkylmodeller

Apteringshjälpmedel
Ekonomiska kalkyler
Skogsbruksplanering
Skogsuppskattning

Tillbaka...

 

Paketet med apteringshjälpmedel består av sex kalkylmodeller/filer som hämtar värden från en databasmodell med prislistor. Varje fil innehåller flera blad för olika typer av beräkningar. 

Databasmodellen med prislistor består av en kalkylmodell/fil med plats för åtta olika timmerprislistor, samt m3 fub -sortiment och kallas prismodell. Flera prismodeller går att använda men inte samtidigt.  Man skriver prismodellerna i en speciell mall. En prismodell kan även användas till andra kalkylmodeller som behöver prisinformation. I ursprungsläge är alla kalkylmodeller länkade till en prismodell med filnamnet PRISLIS1.XLS. Det är viktigt att man öppnar den prismodellen först, annars tar det lång tid att återanknyta länkarna.

Med filen Tabeller kan man göra tabeller för cylindervolym, antal bit/m3, översätta m3 f ub-pris till m3 to-pris och omräkningstal.

Bitprislistor används för att räkna om m3 -priser till bitpriser för olika sortiment.

Apteringskalkyl visar grafiskt hur olika prislistor ligger i förhållande till varandra och räknar om m3 to-priser så de blir jämförbara med m3 f ub-priser för tre avsmalningar samtidigt.

Analys visar på flera olika sätt vad som händer prismässigt vid förändring av apteringen på en stamdel.

Med Provaptering kan man testa olika apteringsalternativ på en typstam som man mätt upp genom sektionskubering.

Timmervärde används för att beräkna volym och värde på ett uppmätt timmerparti. Intressant att köra mot olika prislistor och se det ekonomiska utfallet.

Kontakta Slöjd & Data
E-post:slojd.data@slojd-data.se
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95

Hämta hem kalkylmodell:

I följande kalkylmodeller finns bara en prislista inlagd i samma arbetsbok för att göra det möjligt att visa vad modellerna beräknar.

Tabeller (164kb)

Bitprislista (333kb)

Apteringskalkyl (341kb)

Analys (232kb)

Provaptering (318kb)

Timmervärde (250kb)

Med Internet Explorer
högerklicka på länken och välj Spara mål som... i menyn som visas. Välj den mapp där du vill spara filen.

Till början på sidan     Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data