Till Slöjd & Datas startsida

Skogsuppskattning

Presentation av kalkylmodeller

Apteringshjälpmedel
Ekonomiska kalkyler
Skogsbruksplanering
Skogsuppskattning

Tillbaka...

 

Paketet består av två arbetsböcker med kalkylmodeller för skogsuppskattning.

Stämplingslängd innehåller hjälpmedel för kubering och utbytesberäkning av en rotpost, samt värdering av utbytet. I modellerna används Näslunds volymfunktioner, utbytesfunktioner från Skogforsk, höjdkurvor från Cernold m fl. Finns även med volymfunktioner för norra Sverige.

Gallringsvolym används för att med hjälp av provytor beräkna grundyta och volym före och efter gallring, samt göra en värdekalkyl på gallringsuttaget. Modellen hjälper dig att räkna fram många intressanta data från ett gallringsobjekt. 

Med Kuberingstabellerl kan du producera just den kuberingstabell du behöver för tillfället. Du skriver in aktuella variabler som trädslag, startvärde och intervall för diametrar och trädhöjder och väljer del av landet. Funktioner finns från Näslund, Brandel, Eriksson m fl.

Kontakta Slöjd & Data
E-post:slojd.data@slojd-data.se
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95

Hämta hem kalkylmodell:

Stämplingslängd (242kb)

Provpost (247kb)

 Gallringsvolym (142kb)

Kuberingstabeller (134kb)

Med Internet Explorer
-
högerklicka på länken och välj Spara mål som... i menyn som visas. Välj den mapp där du vill spara filen.

Till början på sidan     Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data