Till Slöjd & Datas startsida

Distansutbildning
Excel + skogliga kalkylmodeller

Distansutbildningar

Word 2003/2010 
Excel 2003/2010 
Works 4.5/9.0 
Skogliga kalkylmodeller

Kursinnehåll och lektioner

Microsoft Word 
Microsoft Excel 
Works 4.5/9.0 
Wordpad 
Skogliga kalkylmodeller

tillbaka

 

Vi hävdar att kalkylprogrammet Excel är det enda hjälpmedel du behöver för att göra alla typer av skogliga beräkningar. I den här distanskursen lär du dig att använda några färdiga kalkylmodeller för skogliga beräkningar.

Kursens olika komponenter

  • Allmän del om Excel med tre övningar som tar upp en del av de funktioner som sedan används i de skogliga kalkylmodellerna
  • Kalkylmodeller för att skapa apteringshjälpmedel
  • Del med funderingar kring att använda Excel som skogsbruksplanprogram
  • Kalkylmodeller med anknytning till skogsuppskattning
  • Kalkylmodeller för några enkla ekonomiska kalkyler
  • Skriftlig studiehandledning
  • Insändningsuppgifter, fyra stycken som handledaren rättar och kommenterar
  • Kursintyg och utvärdering efter sista testen

En förutsättning för att delta i den här kursen är att du har tillgång till dator med kalkylprogrammet Excel 97 eller senare version installerat. Du bör också vara bekant med Windows och lite bevandrad i hur ett kalkylprogram fungerar.

I kursavgiften ingår alla kalkylmodeller som berörs. När du deltar i den här distansutbildningen skaffar du dig både kunskap och ett stort antal hjälpmedel för skogliga beräkningar.

Övningarna till kursen

Kontakta Slöjd & Data
E-post:slojd.data@slojd-data.se 
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95 

Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data