Till Slöjd & Datas startsida

Distansutbildning
Works 4.5/9.0

Distansutbildningar

Word 2003/2010 
Excel 2003/2010 
Works 4.5/9.0 
Skogliga kalkylmodeller

Kursinnehåll och lektioner

Microsoft Word 
Microsoft Excel 
Works 4.5/9.0
Wordpad 
Skogliga kalkylmodeller

tillbaka

Många nya datorer levereras med Microsoft Works som innehåller program för ordbehandling, kalkylering, registerhantering och kommunikation. För många är detta program tillräckligt avancerat för aktuella uppgifter. Efter den här kursen kan du använda programpaketet effektivt.

Kursens olika komponenter

  • 7 övningar i ordbehandling
  • 5 övningar i redigering av kalkylmodeller
  • Övning i registerhantering
  • Skriftlig studiehandledning
  • Tester, sju stycken som handledaren rättar och kommenterar
  • Kursintyg och utvärdering efter sista testen

Vi tror att du som börjar med den här kursen har en del kunskap om hur man använder Windows som operativsystem, och vill lära dig att använda de flesta funktionerna i Works.

Övningarna till kursen

Kontakta Slöjd & Data
E-post:slojd.data@slojd-data.se 
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95 

Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data