Till Slöjd & Datas startsida

Kursinnehåll och övningar

Word
Excel
Works 4.5
Wordpad
Skogliga kalkylmodeller

Datautbildning
Microsoft Excel

Hämta hem övningar

Med Internet Explorer
högerklicka på länken och välj Spara mål som... i menyn som visas. Välj den mapp där du vill spara filen.

 

Tillbaka till...

Datautbildning

Distansutbildning

Övning 1 
(excel2010_övn1.xlsx, 44 kb)

 • Grunderna i kalkylprogram

 • Kalkylbladet

 • Tre sorters data

 • Konstruera enkla formler

Övning 2  
(excel2010_övn2.xlsx, 106 kb)

 • Menyrad och Verktygsfält
 • Formatering av kalkylark
 • Hjälpfunktioner i programmet

Övning 3 
 (excel2010_övn3.xlsx, 30 kb)

 • En enkel kalkyl
 • Ett enkelt diagram

Övning 4
(excel2010_övn4.xlsx, 41 kb) 

 • Olika sätt att göra formler
 • Relativ och absolut kopiering
 • Konstruera tabeller
 • Skydda blad
 • Sidhuvud och sidfot

Övning 5 
(excel2010övn5.xlsx, 45 kb)

 • Funktioner i Excel
 • Logiska operatorer
 • Hämta värden ur tabeller

Övning 6a 
(excel2010övn6a.xlsx, 99 kb)

 • Excel som databasprogram
 • Skapa register
 • Sortera register
 • Söka i register
 • Registerunderhåll
 • Dela fönster och låsa fönsterrutor

Övning 6b 
(excel2010övn6b.xlsx, 169 kb)

 • Att efterlikna en databas med Excel
 • Att använda en Exceldatabas

Övning 7 
(excel2010övn7.xlsx, 41 kb)

 • Dölja kolumner och rader
 • Infoga anteckning och justera cellinnehåll
 • Namnge celler och områden
 • Utskrifter
 • Använda ritverktygen i Excel

 Övning 8 
(excel2010övn8.xlsx, 112 kb)

 • Diagramguiden
 • Arbete med stapeldiagram
 • Arbete med cirkeldiagram
 • Kombinera diagramtyper

Övning 9 
(excel2010övn9.xlsx, 25 kb)

 • Projektera och skapa en kalkylmodell

Övningar till Excel 2000

Övning 1  (excel2000övn1.xls, 170 kb)
Övning 2  
(excel2000övn2.xls, 111 kb)
Övning 3  (excel2000övn3.xls, 50 kb)
Övning 4  (excel2000övn4.xls, 69 kb) 
Övning 5  (excel2000övn5.xls, 137 kb)
Övning 6a  (excel2000övn6a.xls, 148 kb)
Övning 6b  (excel2000övn6b.xls, 283 kb)
Övning 7  (excel2000övn7.xls, 106 kb)
Övning 8  (excel2000övn8.xls, 112 kb)
Övning 9  (excel2000övn9.xls, 25 kb)

Kontakta Slöjd & Data
E-post:
slojd.data@slojd-data.se 
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95 

Till början på sidan      Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data