Till Slöjd & Datas startsida

Kursinnehåll och övningar

Word
Excel
Works 4.5
Wordpad
Skogliga kalkylmodeller

Datautbildning
WordPad

Hämta hem och prova

Med Internet Explorer
högerklicka på länken och välj Spara mål som... i menyn som visas. Välj den mapp där du vill spara filen.

 

Tillbaka till...

Datautbildning

Distansutbildning

Till Windows 7

Innehåll:

Övning 1 
(Wordpadövn1.rtf, 417 kb)

 • Grunderna i ordbehandling

 • Spara som nytt dokument

 • Markera och redigera

 • Specialtecken på tangentbordet

 • Löpande text

 • Förhandsgranskning o utskrift

Övning 2 
(Wordpadövn2.rtf, 676 kb)

 • Menyrad och Verktygsfält
 • Hjälpfunktionerna i WordPad
 • Formatering av text

Övning 3 
(Wordpadövn3.rtf, 169 kb)

 • Flytta och kopiera text
 • Formatering av dokument
 • Formatering av stycke

Övning 4 
(Wordpadövn4.rtf, 188 kb)

 • Infoga datum och tid
 • Tabulatorer
 • Söka och ersätta ord
 • Formatera text i punktform

Övning 5 
(Wordpadövn5.rtf, 164 kb)

 • Bilder i WordPad
 • Infoga bilder

Till Windows XP

Övning 1 
Övning 2 
Övning 3 
Övning 4 
Övning 5

Kontakta Slöjd & Data
E-post: slojd.data@slojd-data.se 
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95 

Till början på sidan      Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data