Till Slöjd & Datas startsida

Kursinnehåll och övningar

Word
Excel
Works 4.5
Wordpad
Skogliga kalkylmodeller

Datautbildning
Microsoft Works 4.5

Hämta hem övningar

Med Internet Explorer
högerklicka på länken och välj Spara mål som... i menyn som visas. Välj den mapp där du vill spara filen.

 

Tillbaka till...

Datautbildning

Distansutbildning

 

Ordbehandling

Ord övning 1 
(ordövn1.wps, 202 kb)

 • Grunderna i ordbehandling

 • Spara som nytt dokument

 • Markera och redigera

 • Specialtecken på tangentbordet

 • Löpande text

 • Förhandsgranskning o utskrift

Ord övning 2 
(ordövn2.wps, 11 kb)

 • Menyrad och Verktygsfält
 • Hjälpfunktionerna i Works
 • Formatering av text

Ord övning 3 
(ordövn3.wps, 11 kb)

 • Flytta och kopiera text
 • Formatering av dokument
 • Formatering av stycke

Ord övning 4 
(ordövn4.wps, 48 kb)

 • Tabulatorer

Ord övning 5 
(ordövn5.wps, 9 kb)

 • Kantlinjer och fyllning
 • Söka och ersätta ord

Ord övning 6 
(ordövn6.wps, 14 kb)

 • Tabeller

Ord övning 7 
(ordövn7.wps, 116 kb)

 • Bilder i Works

Ord övning 8 
(ordövn8.wps, 14 kb)

 • Bokmärken och fotnoter
 • Sidhuvud och sidfot
 • Text i kolumner
 • Avstavning
 • Formatera text i punktform

 

Kontakta Slöjd & Data
E-post:slojd.data@slojd-data.se
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95

Register 

Reg övning 1a 
(regövn1.wps, 112 kb) 
Övningsfil (böcker.wdb, 70 kb) 

 • Works som databasprogram
 • Skapa register
 • Sortera register
 • Söka i register
 • Registerunderhåll

Kalkyler

Kalkyl övning 1 
kalköv1.wks (11 kb)
Övningsfil (kalkövn1.wps, 19 kb) 

 • Grunderna i kalkylprogram

 • Kalkylbladet

 • Tre sorters data

 • Konstruera enkla formler

Kalkyl övning 2
kalköv2a.wks (5 kb) 
kalköv2b.wks (7 kb) 

 • Menyrad och Verktygsfält
 • Formatering av kalkylark
 • Hjälpfunktioner i programmet

Kalkyl övning 3 
kalköv3a.wks (5 kb) 
kalköv3b.wks (4 kb) 
kalköv3c.wks
(4 kb) 
kalköv3d.wks (6 kb) 

 • En enkel kalkyl
 • Ett enkelt diagram

Kalkyl övning 4 
kalköv4a.wks
(8 kb) 
kalköv4b.wks (6 kb) 

 • Olika sätt att göra formler
 • Relativ och absolut kopiering
 • Konstruera tabeller
 • Skydda blad
 • Sidhuvud och sidfot

Kalkyl övning 5 
kalköv5a.wks
(6 kb) 
kalköv5b.wks (11 kb) 
kalköv5c.wks
(10 kb) 

 • Funktioner i Works
 • Logiska operatorer
 • Hämta värden ur tabeller

Till början på sidan     Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data