Till Slöjd & Datas startsida

Kursinnehåll och övningar

Word
Excel
Works 4.5
Wordpad
Skogliga kalkylmodeller

Datautbildning
Excel + skogliga kalkylmodeller

Hämta hem övningar

Med Internet Explorer
högerklicka på länken och välj Spara mål som... i menyn som visas. Välj den mapp där du vill spara filen.

 

Tillbaka till...

Datautbildning

Distansutbildning

Innehåll:

Kursens syfte är att visa på hur några av Slöjd & Datas Kalkylmodeller för skogliga beräkningar används. Samtidigt vill den ge fördjupade kunskaper i att använda Excel. Därför finns det också några övningar som delvis är samma som i Excel-kursen och delvis har anknytning till kalkylmodellerna.

 Övning 1 
(skogövn1.xls, 90 kb)

 • Grunderna i kalkylprogram

 • Formler

 • Konstruera tabeller

 • En matematiskt enkel modell

Övning 2 
(skogövn2.xls, 36 kb)

 • Bitprislistor
 • Apteringskalkyler
 • Provaptering

 

Övning 3 
(skogövn3.xls, 146 kb)

 • Excel som databasprogram
 • Sortera och söka i register 
 • Registerunderhåll
 • Hämta och bearbeta data
 • Skogsbruksplanen

Övning 4 
(skogövn4.xls, 53 kb)

 • Logiska operatorer
 • Hämta värden ur tabell
 • Stämplingslängd
 • Utbytes och värdeberäkning

Kontakta Slöjd & Data
E-post: slojd.data@slojd-data.se 
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95 

 

Till början på sidan     Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data