Till Slöjd & Datas startsida

Kursinnehåll och övningar

Word
Excel
Works 4.5
Wordpad
Skogliga kalkylmodeller

Datautbildning
Microsoft Word

Hämta hem övningar

Med Internet Explorer
högerklicka på länken och välj Spara mål som... i menyn som visas. Välj den mapp där du vill spara filen.

 

Tillbaka till...

Datautbildning

Distansutbildning

 

Övning 1 
(word2010övn1.docx, 188 kb)

 • Grunderna i ordbehandling

 • Spara som nytt dokument

 • Markera och redigera

 • Specialtecken på tangentbordet

 • Löpande text

 • Förhandsgranskning o utskrift

Övning 2 
(word2010övn2.docx, 167 kb)

 • Menyrad och Verktygsfält
 • Hjälpfunktionerna i Word
 • Formatering av text

Övning 3 
(word2010övn3.docx, 194 kb)

 • Flytta och kopiera text
 • Formatering av dokument
 • Formatering av stycke

Övning 4 
(word2010övn4.docx, 302 kb)

 • Formatera text i punktform
 • Tabulatorer
 • Tabellverktyget

Övning 5 
(word2000övn5.doc, 120  kb)

 • Kantlinjer, fyllning och överstrykning i stycken
 • Brytningar
 • Kantlinjer till dokumentet
 • Söka och ersätta ord

 

Övning 6 
(word2000övn6.doc, 510 kb)

 • Bilder i Word
 • Infoga bilder i Word
 • Redigera bilder i Word
 • Placering av bilder i dokument
 • Placering av bilder i textstycken

Övning 7 
(word2000övn7.doc, 320 kb)

 • Använda ritverktygen i Word

Övning 8 
(word2000övn8.doc, 162 kb)

 • Formatera en längre text
 • Sidhuvud och sidfot
 • Text i kolumner
 • Bilder och bildtexter
 • Avstavning
 • Register

Övningar till Word 2000

Övning 1   (word2000övn1.doc, 188 kb)
Övning 2   (word2000övn2.doc, 167 kb)
Övning 3    (word2000övn3.doc, 194 kb)
Övning 4   (word2000övn4.doc, 302 kb)
Övning 5   (word2000övn5.doc, 120  kb)
Övning 6   (word2000övn6.doc, 510 kb)
Övning 7   (word2000övn7.doc, 320 kb)
Övning 8   (word2000övn8.doc, 162 kb)

Kontakta Slöjd & Data
E-post: slojd.data@slojd-data.se
Telefon: 0491-225 78, 070-530 47 95

Till början på sidan     Till Slöjd & Datas startsida

Webbproduktion: Slöjd & Data